The McMaster Museum of Art

Sorted AscendingTitleDateRelated People Object Number
Benkei, Shizuka-gozen, and Yoshitsune preparing to meet the attack of Tosa-bô Shôshun on the Horikawa palace on November 10, 1185 (Horikawa yo-uchi: Tosa-bô Shôshun toyose no zu)1844KUNIYOSHI, Utagawa2016.009.0003
Gongsun Sheng, the Dragon in the Clouds (Nyûunryû Kôsonshô), from the series One Hundred and Eight Heroes of the Popular Shuihuzhuan (Tsûzoku Suikoden gôketsu hyakuhachinin no hitori)1827-1830KUNIYOSHI, Utagawa1996.001.0013
Gyôja Bushô, from the series One Hundred and Eight Heroes of the [Popular] Shuihuzhuan ([Tsûzoku] Suikoden gôketsu hyakuhachinin no hitori)c. 1827KUNIYOSHI, Utagawa1996.001.0017
Hua Rong, the Little Li Guang (Shoriko Kaei) Shooting a Wild Goose, from the series One Hundred and Eight Heroes of the Popular Shuihuzhuanc. 1827KUNIYOSHI, Utagawa1996.001.0015
Hua Tuo Scrapes the Bone to Treat Guan Yu's Arrow Wound (Kada hone o kezurite Kan'u ga yakizu o ryôji suru zu), from the series Popular Romance of the Three Kingdoms (Tsûzoku Sangokushi no uchi) (first 2 panels of an Oban triptych)1853KUNIYOSHI, Utagawa1991.006.0005
Kintoki Breaking Two Millstones, from Meiko hyaku yuden / Stories of a Hundred Heroes of High Renownc. 1843KUNIYOSHI, Utagawa1996.001.0006
Nikki Danjo and Arajishi Otonosuke with Rat, from the play Meiboku Sendai Hagic. 1848 - 1852KUNIYOSHI, Utagawa1996.001.0004
Nitta Shiro Tadatsune and the White Dragon Ghostc. 1844KUNIYOSHI, Utagawa1996.001.0009
No. 13, Yazama Jujiro Motooki Blowing a Signal Whistle, from the series Stories of the True Loyalty of the Faithful Samurai (Seichû gishi den / The 47 Ronin)c. 1847 - 1848KUNIYOSHI, Utagawa1996.001.0019
No. 18, Teraoka Heiemon Nobuyuki Pouring Water on a Fire, from the series Stories of the True Loyalty of the Faithful Samurai (Seichû gishi den / The 47 Ronin)1847KUNIYOSHI, Utagawa1996.001.0018